Piliny se nevyhazují, ale dále zpracují

Při zpracování mnoha surovin vzniká odpad, který nemá další využití. U dřeva je tomu ale jinak, piliny, hobliny i dřevní prach se použijí na výrobu dalších produktů.

Nutný rychlý úklid

Doma většinou pracujeme se dřevem jen v malém množství, ať už z něj něco vyrábíme, stavíme nebo se chystáme s ním topit. Z řezání i hoblování nebo jen uhlazení smirkovým papírem pak zůstane mnoho nepořádku, který je navíc jemný a lehký a špatně se zametá. V průmyslové výrobě je množství odpadu, který při práci se dřevem vzniká, mnohonásobně větší a je nutné ho rychle uklízet. O to se starají ventilátory a průmyslová vzduchotechnika, protože není možné chodit se smetákem a neustále zametat. Dřevní prach je považován za explozní, tedy dokáže v usazené vrstvě vytvořit podmínky s rizikem výbuchu. Pro ochranu zaměstnanců i techniky je tak velmi důležité odsávání pilin, které zajistí bezpečnost na pracovišti. Ve filtračním zařízení se pak odsáté piliny uloží a přes výsypku se pomocí dopravníků odvádí k dalšímu zpracování.

I v zimních měsících

Ne vždy jsou piliny čisté a suché. V některých provozech jsou mokré a hrubé, což ale především v zimních měsících může odsávání komplikovat. Vodu z pilin a hoblin nasákne filtrační médium, může zamrznout a přestane fungovat, proto je pro tyto případy vhodnější použít cyklónové odlučovače. Ty využívají odstředivou sílu, kdy směs pilin a vzduchu do odlučovače vstupuje ve vrchní části a uvnitř rotuje kolem osy cyklónu. Vlivem gravitace pak po vnitřní ploše kloužou piliny dolů a vzduch naopak odchází nahoru. Mráz pak nijak neovlivňuje vodu, kterou piliny obsahují, a celý systém funguje bez jediného problému.

Piliny se následně vysuší na požadovanou vlhkost a lisují do tvarů válců nebo cihel pro dřevní brikety, do drobných granulí jako podestýlka pod domácí zvířata nebo menších válečků na dřevní pelety.

Publikováno: 29. 07. 2021

Kategorie: podnikatel

Autor: Lucie Pospíšilová