Výroba papíru může být nebezpečná

V dnešní době, kdy většina komunikace jakýkoliv styků probíhá v online prostředí, se může zdát, že klasický papír už téměř není potřeba. Opak je pravdou, stále hraje v našich životech velmi důležitou roli. Jeho výroba však může představovat určitá rizika.

Když vzniká prach

S ohledem na ochranu prostředí i šetření času bylo mnoho tiskovin převedeno do online prostoru, jako například letáky supermarketů nebo lékařské recepty. Papír však stále potřebujeme pro tisk, knih učebnic, různých dokumentů, sešitů a mnoha dalších. To, že se papír vyrábí ze dřeva, víme už ze školy, zpracovává se však také recyklovaný papír. Při výrobním procesu vzniká velké množství papírového prachu, který může být nebezpečný a zvyšovat možnost vzniku zdravotních problémů u pracovníků. Důležitou součástí výrobních závodů i polygrafických provozů je proto průmyslová vzduchotechnika. Při výrobě, třídění, zpracování i skladování papíru dochází ke vzniku drobných prachových částic a také zbytků, které se pohybují ve vzduchu. Pokud by pracovníci tyto částice vdechovali, mohlo by docházet k trvalému poškození plic a dalším onemocněním. Čím jsou prachové částice menší, tím se riziko onemocnění plic zvyšuje. Odprášení tak zajišťuje bezpečné prostředí a čistý vzduch.

S rizikem výbuchu

Papírový prach je navíc považován za explozní, to znamená, že při určitých podmínkách při styku se vzduchem může vybuchnout. Odpad při výrobě papíru však není jen prach, ale také různé odřezky, ořezy, papírové proužky, výseky a konfety. Zajištění perfektního odsávání a filtrace vzduchu je tak v těchto provozech nezbytné nejen pro ochranu zdraví, ale i kvůli bezpečnosti. Odpadního materiálu navíc vzniká velký objem a brzy by tak nebylo ani místo, kde by mohly stroje fungovat, všude by byl pouze papírový odpad. Bez papíru se ještě dlouhou dobu neobejdeme. I když v online prostředí se dá již mnoho věcí najít i vyřešit, zalistovat si stránkami oblíbené knihy nebo poslat rukou psaný dopis se nahradit nedá.

Publikováno: 21. 06. 2022

Kategorie: podnikatel

Autor: Lucie Pospíšilová