Pojištění pro klid v životě i zaměstnání

Nehody se nevyhýbají nikomu v osobním ani v pracovním životě, o to větší důsledky taková malá neopatrnost může mít, protože se mohou stát kdykoli a kdekoli. Nejznámějšími karamboly bývá politá elektronika kávou nebo čajem, poškození brýlí nebo vodovodní havárie, kdy dojde k vytopení sousedů. Ve všech těchto případech je nutné škodu uhradit. Škody mohou jít do tisíců, u poškození bytu do desítek tisíc a při újmě na zdraví dokonce do milionů. Není lepší se krýt vhodným pojištěním?

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěním, které kryje škody způsobené v běžném životě při obvyklých činnostech nebo rekreačním sportu, je pojištění odpovědnosti za škodu. Sjednává se jako součást majetkového pojištění, ale lze jej uzavřít také zvlášť. Pokrývá škody, které vzniknou na majetku, zdraví nebo životě. Pojistku lze sjednat ve čtyřech variantách s ohledem na výši maximální pojistné částky, která může být 3, 5, 7 nebo 10 milionů korun. Pojištění je vždy bez spoluúčasti, velkou výhodou je, že se vztahuje na všechny členy domácnosti a má celosvětovou platnost.

Nehody v pracovní době

Vlivem neopatrnosti může dojít ke škodě také v pracovní době, kdy dojde k újmě vůči zaměstnavateli. Typicky může jít o poškozený notebook, mobilní telefon, laboratorní nebo měřící přístroj, ale také služební vozidlo. Podle zákoníku práce má zaměstnavatel nárok na 4,5násobek hrubé měsíční mzdy, kterou zaměstnanec musí zaplatit. U mzdy 30 000 korun to tedy může dělat 135 000 korun, což může být výrazný výpadek rodinných příjmů.

Pojištění v zaměstnání

Pro zaměstnance proto existuje obdobná možnost uzavřít vhodnou pojistku. Pojištění odpovědnosti pro zaměstnance lze uzavřít ve třech různých variantách. Pro administrativní pracovníky, kteří nevyjíždějí na pracovní cesty, se hodí varianta standard, kde se nezkoumá pracovní náplň. Pro řidiče firemních vozů se naopak hodí tarif ŘIDIČ a ŘIDIČ PLUS, kdy se pojistka vztahuje také na škody na vozech, se kterými daný zaměstnanec jezdí se svolením i své soukromé jízdy.

Publikováno: 24. 08. 2021

Kategorie: rádce

Autor: Lucie Pospíšilová